20. února 2010

Pořizujeme ptačí budku

Blíží se jaro a je nejvyšší čas připravit pro ptáky místo k hnízdění. V případě, že máte v okolí nedostatek doupných stromů nebo jiných přirozených míst s dutinami, je vhodné rozmístit na zahradě ptačí budky.

Budky vyvěšujeme nejdříve v prosinci, nejpozději však v březnu.

Při výběru ptačí budky se řídíme druhem ptáka, pro kterého budku vyvěšujeme. Důležitým údajem je především rozměr vletového otvoru. Ten určuje druhy ptáků, kteří budku obsadí a znemožňuje obsazení budky většími a často i konkurenčně silnějšími druhy. Budky se dále liší i vnitřními rozměry hnízdní dutiny a to rozměry dna a hloubkou dutiny.

Tabulka rozměrů ptačích budek podle druhů ptáků:

Budky pro drobné pěvce umisťujeme ve výšce od 2 - 4 metrů. Vletový otvor orientujeme na jih příp. jihovýchod. Vhodným místem pro vyvěšení budky jsou světlá a přehledná, ale zároveň nenápadná místa. Ptáci se cítí bezpečněji, pokud v blízkosti otvoru budky nejsou žádné větve, ze kterých by mohli zaútočit predátoři. Budku můžeme přitlouci ke stromu nebo bezpečně zavěsit na silnou větev. Pokud umisťujeme více budek, měla by mezi jednotlivými stanovišti být vzdálenost několik metrů (cca 20m). Na malé zahrady (200 – 300 m2) vyvěšujeme maximálně 5 budek, abychom zachovali ptákům hnízdní revír. Je také dobré budky každoročně přemisťovat a snížit tak riziko jejich zničení predátory.

Budky osazené již v předchozích letech čistíme v únoru po zimních hostech a na konci léta po mláďatech. Vyčištěním budky odstraníme kromě starého hnízda také hnízdní parazity, kteří ptákům hnízdění velmi znepříjemňují a oslabují mláďata. Hnízda vydrhneme kartáčem a horkou vodou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář.
Zdravá zahrada tým