6. dubna 2010

Srovnání kompostování pomocí kalifornských žížal (vermikompostování) a bez nich (běžný kompost)

1 ) Kvalita vyrobeného hnojiva.

Kvalita vyrobeného vermikompostu (naturhumusu) je podstatně vyšší než běžného kompostu. Vermikopost obsahuje totiž enzymy - zpracovávané biologické odpady projdou trávicí soustavou žížal, kde se tak dostanou do výměšků kalifornských žížal. Výměšky tvoří vlastní hmotu hnojiva. Enzymy obsažené ve vermikompostu po hnojení rostlin všeho druhu zvyšují úrodu (vysoko nad 15 %) a rostliny mají bohatší vzrůst. Rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, jelikož jsou vermikompostem posílené.
Enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě, využitelnost minerálních látek v půdě je běžně 40 – 50 %, s obsahem enzymů z vermikompostu je jejich využitelnost v půdě 80 – 90 %. Vermikompost je podstatně dokonaleji zpracovaný než běžný kompost.


2 ) Rychlost zpracování biologických odpadů.

Kalifornské žížaly velice intenzivně zpracovávají veškerý biologický odpad. V běžném kompostu nejsou takové organismy, které by rozkládali kompost takovou rychlostí jako kalifornské žížaly. Ani zahradní žížaly nerozkládají kompost tak intenzivně.
Biologický odpad je navíc zpracováván kalifornskými žížalami i během zimy, takže na jaře je podzimní kompost již zpracován na vermikompost (naturhumus).Rychlost zpracování záleží na poměru hmotnosti počáteční násady a hmotnosti biologického odpadu. Hmotnost biologického odpadu se pohybuje od řádově desítek kilogramů (zahrádkářský a domovní odpad) k hmotnosti 100 tun, 200 tun, desítky tisíc tun u velkoproducentů biologických odpadů. Ve všech případech k zpracování biologických odpadů na úplný vermikompost dojde nejdéle za 5 – 7 měsíců, záleží na množství násady kalifornských žížal. Rozklad obyčejného kompostu trvá 2 roky, ovšem jeho užitná hodnota je nesrovnatelně menší než vermikompostu.

3 ) Využitelnost biologického odpadu.

Lze zpracovávat na vermikompost jakýkoliv biologický odpad domácí odpad, shnilé a plesnivé ovoce a jiné zbytky, které do běžného kompostu nepatří.Kalifornské žížaly dovedou vyčistit i nebezpečné odpady biologického charakteru.

4 ) Objem vzniklého kompostu.

Objem vzniklého vermikompostu je 5 – 6 krát menší než obyčejného kompostu.

5 ) Ekonomický přínos prodejem produktů vermikompostování, snížením nákladů na likvidaci biologických odpadů a zvýšením množství produktů rostlin, jejich lepší kvalitou.

Prodávat lze násadu kalifornských žížal a hotový vermikompost. Jelikož se biologické odpady dají zpracovávat kalifornskými žížalami v místě u zdroje odpadů, není je třeba nikam vozit k likvidaci a za likvidaci platit, rovněž snížením objemu přeměněných odpadů se snižují dopravní náklady. Tyto všechny náklady jsou nižší než provozní náklady na chov kalifornských žížal. Vyšší výnosy produktů rostlin (zeleniny, ovoce) a jejich vyšší kvalita přinesou ekonomický přínos prodejem produktů, pro domácnosti se sníží náklady na nákup ovoce a zeleniny.


6 ) Snížení nákladů na hnojiva.

Při použití naturhumusu (vermikompostu) není třeba dodávat již další hnojiva do půdy, což přinese úsporu nákladů za hnojiva. Naturhumus je podstatně kvalitnější hnojivem než používaná hnojiva a je daleko ekologičtější než například hnůj.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš komentář.
Zdravá zahrada tým